Lunds universitet
LDC WEBBservices

Systemunderhåll!   Ladok3 flytt!


Tjänsten är tillfälligt stängd!   P.g.a flytt till Ladok3!
Denna webbplats är stängd under tiden LADOK flyttas över till nya Ladok3!

System Maintenance!   Ladok3 move!


Service is temporary closed!   Due to moving to Ladok3!
This website is closed meanwhile LADOK moves to new Ladok3!